WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWOPRĄDOWY 2P 25A 0,03A typ A CDA225J HAGER

EAN: 3250611619451
200,00 zł brutto / szt.
162,60 zł netto / szt.
Ilość sztuk:
Prowadzisz działalność? Kup ten produkt taniej - zobacz szczegóły
Dostępność:
1 szt.
Dostawa:
24h


Konstrukcja

Liczba biegunów
2 P
Montaż
Szyna DIN

Konfi­guracja

Liczba modułów
2

Charak­terystyka elek­tryczna

Napięcie znamio­nowe łącze­niowe Ue (AC)
230 V
Często­tliwość
50 Hz

Napięcie

Znamio­nowe napięcie izolacji Ui
500 V
Znamio­nowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp
4000 V

Prąd

Znamio­nowy prąd różnicowy dI
30 mA
Prąd znamio­nowy In
25 A
Znamio­nowy prad wyładowczy (In 8/20µs)
0.25 kA
Znamio­nowa zdol­ność załączania i wyłączania Im
1.5 kA
Znamio­nowy warun­kowy prąd zwar­ciowy Inc zgodnie z PN-EN 61008-1
6 kA

Prąd / Temperatura

Prąd znamio­nowy w temperaturze -25°C
25 A
Prąd znamio­nowy w temperaturze -20°C
25 A
Prąd znamio­nowy w temperaturze -15°C
25 A
Prąd znamio­nowy w temperaturze -10°C
25 A
Prąd znamio­nowy w temperaturze -5°C
25 A
Prąd znamio­nowy w temperaturze 0°C
25 A
Prąd znamio­nowy w temperaturze 5°C
25 A
Prąd znamio­nowy w temperaturze 10°C
25 A
Prąd znamio­nowy w temperaturze 15°C
25 A
Prąd znamio­nowy w temperaturze 20°C
25 A
Prąd znamio­nowy w temperaturze 25°C
25 A
Prąd znamio­nowy w temperaturze 30°C
25 A
Prąd znamio­nowy w temperaturze 35°C
25 A
Prąd znamio­nowy w temperaturze 40°C
25 A
Prąd znamio­nowy w temperaturze 45°C
25 A
Prąd znamio­nowy w temperaturze 50°C
25 A
Prąd znamio­nowy w temperaturze 55°C
25 A
Prąd znamio­nowy w temperaturze 60°C
25 A
Prąd znamio­nowy w temperaturze 65°C
25 A
Prąd znamio­nowy w temperaturze 70°C
21 A

Wymiary

Głębo­kość produktu
70 mm
Wyso­kość produktu
83 mm
Szero­kość produktu
35 mm
Wymiary
1

Często­tliwość

Często­tliwość (zakres do ETIM)
50 Hz

Moc

Całko­wite straty mocy dla prądu znamio­nowego
2.32 W
Straty mocy na biegun dla prądu znamio­nowego
1.23 W

Zadzia­łanie

Zabez­pie­czenie przed przy­pad­kowym zadzia­łaniem
Krót­ko­zw­łoczny

Wytrzyma­łość

Wytrzyma­łość elek­tryczna (liczba cykli)
2000
Wytrzyma­łość mechaniczna (liczba cykli)
4000

Instalacja / Montaż

Moment dokręca­jący
2,8 Nm
Łatwość demon­tażu aparatów modu­łowych
Możliwość demon­tażu od dołu

Podłączenie

Pojem­ność zacisku wyjścio­wego dla prze­wodu sztyw­nego (drut)
1 / 25 mm²
Prze­krój prze­wodu elastycz­nego (linka) w zacisku
16mm²
Prze­krój prze­wodu sztyw­nego (drut) w zacisku
25mm²
Pojem­ność zacisku wejścio­wego dla prze­wodu sztyw­nego (drut)
1 / 25 mm²
Pojem­ność zacisku wejścio­wego dla prze­wodu elastycz­nego (linka)
1 / 16 mm²
Pojem­ność zacisku wejścio­we­go­/wyj­ścio­wego dla prze­wodu elastycz­nego (linka)
1 / 16 mm²
Rodzaj przy­łącza
ze śrubą

Norma

Norma
EN 61008-1
Dyrek­tywa euro­pejska WEEE
dotyczy

Bezpie­czeń­stwo

Stopień ochrony
IP20
Typ wyłącz­nika różnicowoprądowego
A

Warunki użyt­ko­wania

Temperatura robocza
-25…40 °C
Stopień zanie­czysz­czenia zgodnie z IEC 60664 / IEC 60947-2.
2
Temperatura prze­chowywania­/tran­sportu
-55…70 °C


Producenci