Szybkie wprowadzenie

Jak to wszystko działa?

Rozładowania elektryczne, w których dochodzi w trakcie burzy, mogą być bardzo poważne w skutkach. Należy bowiem pamiętać o tym, że porażenie piorunem stanowi duże zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka. Nie inaczej jest z instalacją elektryczną wewnątrz budynku i wszystkimi sprzętami RTV i AGD, które są do niej podłączone – w przypadku uderzenia piorunem mogą ulec zupełnemu zniszczeniu, wywołując przy tym pożar. Zamontowanie na dachu instalacji odgromowej zminimalizuje ryzyko uszkodzenia posesji i znajdującej się w niej dóbr, będzie więc bardzo dobrą inwestycją w bezpieczeństwo domu i mieszkającej w niej rodziny. Działanie piorunochronu jest naprawdę bardzo proste – zainstalowany na dachu metalowy pręt ściąga na siebie uderzenie pioruna. Montuje się go w najwyższym punkcie na dachu, a przewody oplatają budynek, łącząc się z podłożem. W ten sposób odprowadza wyładowanie elektryczne prosto do ziemi. Tego rodzaju wyładowanie atmosferyczne może mieć miarę nawet kilkunastu tysięcy woltów, stanowi więc ogromną siłę, która mogłaby stanowić poważne zagrożenie.

SVG illustation of FAQ

Rodzaje instalacji odgromowej

  1. instalacja odgromowa pasywna - wykorzystuje zwody niskie poziome, w tym zwody boczne, czyli ścienne. Instalacja odgromowa pasywna stanowi sieć przewodów ułożonych otokowo. Jej zadaniem jest połączenie wszystkich metalowych elementów dachu i ścian budynku.
  2. instalacja odgromowa aktywna - Wykorzystuje zwody wysokie pionowe, których celem jest ściągnięcie wyładowania na głowicę (kopułę) piorunochronu i odprowadzenie do gruntu. W tym przypadku wystarczy jeden przewód odprowadzający. Taka instalacja zapewnia krótszą drogę przepływu prądu.
Clouds
Lightning

Na terenie Polski występują regionalne różnice przeciętnej ilość dni burzowych w roku i odpowiednio, rocznej liczby wyładowań atmosferycznych na kilometr kwadratowy.

Z tego powodu przyjęto, że na terenach lubelszczyzny występuje 25 dni burzowych w roku, oraz 20 takich dni na pozostałej części kraju. Wychodząc z tych założeń, określa się również roczną liczbę uderzeń piorunów na jeden kilometr kwadratowy. Wielkość ta wynosi odpowiednio 1,8 wyładowań dla obszaru leżącego powyżej stopnia 51°30’ szerokości geograficznej oraz 2,5 dla obszaru leżącego poniżej tak samo określonej linii.

Czym się możemy u Ciebie zająć!

Wrób-el - Janusz Wróbel @ 2022. Wszelkie prawa zastrzeżone.
512-304-019