Co to są pomiary ochronne?

Prawo budowlane nakazuje zarządcom i właścicielom budynków wykonanie co 5 lat pomiarów ochronnych instalacji elektrycznej. Ma to związek z koniecznością zadbania o właściwe działanie instalacji oraz ochroną przeciwpożarową. Pomiary ochronne gwarantują bezpieczeństwo i niezawodność systemów elektrycznych zainstalowanych w pomieszczeniach - są to kompleksowe kontrole ich stanu technicznego. Nie chodzi tu jedynie o aspekty bezpieczeństwa użytkowania ale też bezpieczeństwa osób postronnych mających lub mogących mieć styczność z instalacjami.

Electrical box
Electrical meter

Jak często wykonywać okresowe pomiary instalacji elektrycznej?

Zasadniczo do każdej instalacji elektrycznej należy podchodzić indywidualnie. Jako że terminy pomiarów nie są dokładnie sprecyzowane przez aktualnie obowiązujące akty prawne, możemy opierać się na ustawie Prawo budowlane, która określa, że badania eksploatacyjne powinny być wykonywane nie rzadziej niż co 5 lat. Należy jednak pamiętać, że jeśli w grę wchodzą warunki szkodliwe dla naszej instalacji, sprawdzenia eksploatacyjnego należy dokonać już co roku. Zgodnie z obowiązującym prawem, zlecenie wykonania pomiarów jest obowiązkowe aby legalnie mieszkać w takim budynku. Z pewnością sprawdzi to nasz ubezpieczyciel jeśli będzie musiał wypłacić odszkodowanie.

Rodzaje pomiarów

Wrób-el - Janusz Wróbel @ 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone.
512-304-019